Skip to main content
Please wait...

Tiada pengumuman buat masa sekarang

Perutusan Pengarah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

 

Selamat datang ke Laman Web Rasmi Mahkamah Negeri Johor.

 

Mahkamah Negeri Johor sentiasa bergerak ke hadapan selaras dengan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Kepimpinan Badan Kehakiman Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Ketua Hakim Negara TheYAA dari semasa ke semasa. Kini, semua Mahkamah di Johor Bahru serta Kompleks Mahkamah Muar telah menggunakan sepenuhnya sistem eE-Mahkamah yang merupakan bahagian penting dalam Badan Kehakiman dan pengamal undang-undang di mana komponen sistem tersebut terdiri daripada Transkripsi Rakaman Mahkamah (CRT), dalam talian. pemfailan (eE-Ffiling), Sistem Pengurusan Kes (CMS) dan Sistem Pengurusan Giliran (QMS).

 

Satu lagi penambahbaikan yang dibuat oleh Badan Kehakiman Malaysia ialah di mana laman web rasmi Mahkamah Johor dibangunkan untuk kemudahan orang ramai. Pihak berkepentingan kini mempunyai akses kepada pelbagai perkara seperti akses kepada Alasan Penghakiman bagi kes-kes yang telah diputuskan, akses kepada senarai sebab bagi Mahkamah yang menggunakan aplikasi Sistem Pengurusan Kes (CMS), sistem pesuruhjaya sumpah, sistem eE-Aduan dan eE-Lawatan.

 

Saya berharap kemudahan yang ada ini dapat memudahkan dan membantu orang ramai untuk berurusan dengan Mahkamah. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada jawatankuasa Laman Web Rasmi jawatankuasa laman web rasmi Mahkamah Negeri Johor yang komited untuk membangunkan laman web ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga Mahkamah Negeri Johor amnya yang sentiasa memberi kerjasama kepada ahli jawatankuasa Laman Web Rasmi Jawatankuasa Laman Web Rasmi Mahkamah Negeri Johor agar laman web ini dapat diwujudkan.

 

Semoga para pengunjung dapat memanfaatkan Laman Web Rasmi PKPMP ini, dan diharap dapat menjadi medium perkongsian maklumat berguna ke arah memartabatkan institusi kehakiman di Malaysia.

 

  Selamat datang ke Laman Web Rasmi Mahkamah Negeri Johor. Terima kasih.