Skip to main content
Please wait...

Tiada pengumuman buat masa sekarang

Piagam Pelanggan

Mengendalikan dan melupuskan kes dentan adil mengikut undang-undang dalam jangka masa yang ditetapkan dengan mengambil kira kerjasama semua pihak yang terlibat

Memberi perkhidmatan kaunter dan lain-lain perkhidmatan dengan mesra, amanah dan efisien