E-Mail Rasmi Bagi Setiap Pusat Kos Mahkamah Seluruh Negeri Johor
Printer-friendly version
E-Mail Rasmi Bagi Setiap
Pusat Kos Mahkamah Seluruh Negeri Johor
 
Sukacita dimaklumkan bahawa akaun bagi setiap pusat kos untuk seluruh Mahkamah Johor adalah seperti berikut:
 
 

LOKASI MAHKAMAH

E-MAIL

Mahkamah Muar

muar@kehakiman.gov.my This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mahkamah Batu Pahat

batupahat@kehakiman.gov.my This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mahkamah Kluang

kluang@kehakiman.gov.my This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mahkamah Kota Tinggi

kotatinggi@kehakiman.gov.my This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mahkamah Kulai

kulai@kehakiman.gov.my This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mahkamah Labis

labis@kehakiman.gov.my This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mahkamah Mersing

mersing@kehakiman.gov.my This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mahkamah Pengerang

pengerang@kehakiman.gov.my This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mahkamah Pontian

pontian@kehakiman.gov.my This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mahkamah Segamat

segamat@kehakiman.gov.my This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mahkamah Tangkak

tangkak@kehakiman.gov.my This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mahkamah Yong Peng

yongpeng@kehakiman.gov.my This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mahkamah Bandaraya

bandarayajb@kehakiman.gov.my

Total visitors to the Portal : 133,685
Last updated : 20 November 2017